Doskonalenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka w przedsiębiorstwach branży mięsnej w oparciu o wymagania standardów bezpieczeństwa żywności

Agnieszka Błasińska

Abstract

Food safety is a major public health concern, and supervision of the production of safe food products poses a serious challenge for national food safety officials. According to WHO up to one third of the population of developed countries may be affected by food-borne diseases and in developing countries the problem may be even more widespread. Food risks, both known and new, pose a threat to the health of consumers and an obstacle for the international trade of food, resulting in economic losses. Hazard analysis and risk assessment at various steps of the food production and trade process, should be an integral part of the implementation of the HACCP system, which is mandatory. Still, there are recorded of the placing on the market food that can cause a threat. Because of the persistently high level of notification, one can assume that there is a continuous need to improve food safety systems in enterprises. The paper presents quality reports for meat products in the years 2014-2016 on the basis of RASFF reports. Several tools for risk analysis and the requirements of ISO 22000, BRC and IFS are presented. These systems are voluntary in the Single Market of the European Union; they improve systematic risk analysis and increase the efficiency of the process in terms of the safety of manufactured food products. Further directions for improvement in the area of risk analysis, TACCP and VACCP analyzes, are also indicated.
Author Agnieszka Błasińska (UEP)
Agnieszka Błasińska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsImprovement of hazard analysis and risk assessment in meat industry based on the requirements of food safety standards
Pages70-81
Publication size in sheets0.55
Book Popek Stanisław, Miśniakiewicz Małgorzata (eds.): Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług, Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, 2017, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, ISBN 978-83-949236-0-0, [978-83-949535-0-8], 174 p.
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywności, analiza ryzyka, produkty mięsne
Keywords in Englishfood safety, risk analysis, meat industry
Abstract in PolishBezpieczeństwo żywności jest podstawowym problemem zdrowia publicznego, a nadzór nad wytwarzaniem bezpiecznych produktów spożywczych stanowi poważne wyzwanie dla instytucji nadzorujących bezpieczeństwo żywności. Według danych WHO rocznie u około jednej trzeciej populacji krajów rozwiniętych mogą wystąpić choroby przenoszone przez żywność, a w krajach rozwijających się problem może być jeszcze bardziej rozpowszechniony. Zagrożenia związane z żywnością, zarówno te znane, jak i nowe, stwarzają zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz stanowią przeszkodę w międzynarodowym handlu żywnością, powodując straty ekonomiczne. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka na poszczególnych etapach procesu produkcji i obrotu handlowego żywnością powinna tworzyć integralną część implementacji systemu HACCP, którego stosowanie jest obligatoryjne na mocy wymagań prawnych. Mimo to, odnotowywane są ciągłe przypadki wprowadzenia na rynek żywności stanowiącej zagrożenie. Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom notyfikacji można przypuszczać, że istnieje ciągła potrzeba doskonalenia systemów bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach. W pracy zaprezentowano doniesienia jakościowe dla produktów mięsnych w latach 2014- 2016 na podstawie raportów systemu RASFF. Zaprezentowano kilka narzędzi umożliwiających przeprowadzenie analizy ryzyka oraz wymagania standardów ISO 22000, BRC oraz IFS. Wymienione systemy mają charakter dobrowolny na jednolitym rynku Unii Europejskiej, udoskonalają systematyczną analizę ryzyka oraz zwiększają efektywność przebiegu procesu w aspekcie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów spożywczych. Wskazano także dalsze kierunki doskonalenia w obszarze analizy zagrożeń, którymi są analizy TACCP i VACCP.
URL https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-05-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?