Ciągłość czy okresowość marketingowych projektów badawczych – dylematy metodologiczne

Piotr Tarka

Abstract

This article discusses the differences (advantages and disadvantages) occurring between research projects, (that is continuous and periodical) from the perspective of achieving high level of effectiveness in marketing research. Description is conducted in reference to the literature review and empirical research which the author has obtained through conducted qualitative interviews with representatives of 10 executives of large companies in Poland. This work will, however, highlight only issues of importance, regarding adequate selection between the continuous versus periodical research.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe continuity and periodicity of marketing research – methodological dilemmas
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages187-192
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskuteczność badań marketingowych, ciągłość i okresowość badań, problemy metodologiczne badań
Keywords in Englishmarketing research effectiveness, continuous and periodical research project, methodological problems of the research
Abstract in Polish W artykule omawiane są różnice (wady i zalety) występujące pomiędzy projektami badawczymi o charakterze ciągłym i okresowym z perspektywy osiągania przez firmę wysokiego poziomu skuteczności w badaniach marketingowych. Opis prowadzony jest w na podstawie przeglądu literatury oraz wyników badań empirycznych, jakie autor uzyskał w ramach jakościowych wywiadów indywidualnych zrealizowanych z przedstawicielami kadry zarządzającej10 dużych firm w Polsce. W pracy zostaną jednak wyróżnione tylko niektóre kwestie dotyczące adekwatnego wyboru przez firmę badań ciągłych lub okresowych.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?