Proces współkreowania wartości dla klienta w perspektywie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the article value-co-creation concept is presented. The second part of the article contains the results of empirical research conducted on the following markets in Poznań county: clothes and shoes, durable goods, fitness services and mobile services. Results presentation includes the following research areas: (1) customer tendency to participate in value-co-creation process, (2) usefulness of clients' communication channels in value-co-creation process, (3) perceived risk (opportunities or threats) connected with value-co-creation process and (4) purchase determinants that influence the preparation or modification of company's offer on selected markets from the perspective of company's competitive advantage.
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsValue-co-creation Process from the Perspective of Company's Competitive Advantage
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages6-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKlient, Przedsiębiorstwo, Wartość dla klienta, Przewaga konkurencyjna
Keywords in EnglishCustomer, Enterprises, Value to customer, Competitive advantage
Abstract in PolishW pierwszej części opracowania scharakteryzowano koncepcję współkreowania wartości dla klienta. W drugiej części opracowania zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych w powiecie poznańskim. Prezentacja wyników koncentruje się na następujących obszarach badawczych: (1) skłonność klienta do zaangażowania posiadanych zasobów w proces współkreowania wartości, (2) przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości, (3) postrzegane ryzyko (szanse albo zagrożenia) związane z procesem współkreowania wartości oraz (4) determinanty zakupu wpływające na zakup, przygotowanie lub modyfikację oferty przedsiębiorstwa na wybranych rynkach w perspektywie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?