Reputacja menedżera - znaczenie strategiczne. Próba określenia kryteriów oceny

Krzysztof Gołata

Abstract

In the present-day economy, the position of a company is determined not only by its economic performance, but is also dependent on non-economic factors. They all make up the notion of reputation, which is becoming increasingly important. The de-bate about the reputation of a company also involves the reputation of its manager. The question arises as to what extent the criteria for assessing a company’s reputation can be used in the evaluation of its managers. Based on an analysis of the criteria used in the evaluation of a company’s reputation, an attempt was made to identify which of them can be helpful in assessing the reputation of managers. The article presents the concept of a theoretical approach which requires empirical verification. The merits of the propo-sed criteria have been subjected to a preliminary assessment. Further work will aim at performing a thorough empirical analysis.
Author Krzysztof Gołata (WE / KPEiPR)
Krzysztof Gołata,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages45-56
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishreputacja, wizerunek, przedsiębiorstwo, menedżer
Keywords in Englishreputation, image, company, manager
Abstract in PolishWe współczesnej gospodarce o pozycji przedsiębiorstwa decydują nie tylko jego wyniki ekonomiczne, ale także czynniki pozaekonomiczne.Wszystkie one składają się na pojęcie reputacji, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Debata o reputacji przedsiębiorstwa dotyczy także reputacji zarządzającego nim menedżera. Powstaje pytanie: na ile kryteria oceny reputacji firmy mogą być wykorzystane w ocenie osób nią zarządzających. Analizując kryteria stosowane w określeniu reputacji firmy, podjęto próbę wskazania, które z nich mogą być pomocne w ocenie reputacji menedżera. W artykule zaprezentowano koncepcję podejścia teoretycznego, które wymaga weryfikacji empirycznej. Zaproponowane kryteria zostały poddane wstępnej ocenie merytorycznej. Przedmiotem dalszych prac będzie pogłębiona analiza empiryczna.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_golata.pdf
Languagepl polski
File
03_golata.pdf 1.55 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?