Potential Use of Dried Fruit Pomaces to Create Sensory Properties and Antioxidant Activity of Fruit Teas

Bogdan Pachołek , Katarzyna Krawczyk , Ewelina Żak

Abstract

The aim of the study was to assess the potential use of dried fruit pomaces to shape the sensory properties and antioxidant activity of fruit teas. The research material consisted of seven dried pomaces from: rose hip, chokeberry, black currant, raspberry, strawberry, blackberry and apple. The scope of the research covered preparation of infusions from each dried fruit pomace, assessment of its sensory properties and antioxidant capacity. Then, the experimental fruit teas were formulated by mixing different dried fruit pomaces and the blends were subjected to sensory evaluation, consumer desirability and antioxidant potential evaluation. The infusions obtained from dried fruit pomaces were characterized by diverse intensity of sensory attributes and diverse antioxidant capacities. The highest antioxidant activity was found in dried rose hip and chokeberry pomace. The results indicated the possibility of selecting certain dried fruit pomaces to shape the sensory properties and antioxidant capacity of fruit teas.
Author Bogdan Pachołek (WT / KTAS)
Bogdan Pachołek,,
- Department of Food Commodity Science
, Katarzyna Krawczyk (PUEB)
Katarzyna Krawczyk,,
- Poznań University of Economics and Business
, Ewelina Żak (PUEB)
Ewelina Żak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsWykorzystanie wytłokowych suszy owocowych w kształtowaniu jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2014
No3
Pages77-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwytłokowe susze owocowe, herbatki owocowe, właściwości przeciwutleniające
Keywords in Englishdried fruit pomaces, fruit teas, sensory properties, antioxidant activity
Abstract in PolishCelem pracy była ocena możliwości wykorzystania wytłokowych suszy owocowych w kształtowaniu jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych. Materiałem do badań było 7 suszy: z dzikiej róży, z aronii, z czarnej porzeczki, z maliny, z truskawki, z jeżyny, z jabłka. Zakres badań obejmował przygotowanie naparów z suszy, ocenę cech organoleptycznych i potencjału przeciwutleniającego. Następnie skomponowano eksperymentalne herbatki owocowe z wykorzystaniem wytłokowych suszy owocowych i poddano ocenie sensorycznej, pożądalności konsumenckiej i potencjału przeciwutleniającego. Napary uzyskane z owocowych suszy wytłokowych odznaczały się zróżnicowaną intensywnością cech organoleptycznych i zróżnicowanymi właściwościami przeciwutleniającymi. Najwyższymi właściwości przeciwutleniającymi charakteryzowały się susze z dzikiej róży i aronii. Wyniki badań wskazały na możliwość dokonywania doboru wytłokowego suszu owocowego w celu kształtowania jakości organoleptycznej i właściwości przeciwutleniających herbatek owocowych.
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?