Marketing 4.0 - nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta

Filip Nowacki

Abstract

Changes in the attitude of modern consumers cause specific implications for Marketing. First of all, the gradual obsolescence of already existing concepts may be observed. Also, the existing dichotomies in the face of the observed changes diminished in importance. Indeed blurred is the line between producer and consumer, B2B and B2C markets, or transactional and relationship marketing. This necessitates for the creation of a new concept of Marketing in the form of model 4.0, which combines current academic terms, with new important elements such as prosumer (who replaces the traditional consumer) social networks (partly replacing the promotion and building the transparency of enterprise) or co-operation platform (representing place of origin of the product and allows to develop a relation).
Author Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsMarketing 4.0 - the New Concept Facing Transformation of the Modern Consumer
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishProsument, Marketing, Marketing partnerski, Marketing transakcyjny, Konsument
Keywords in EnglishProsumer, Marketing, Partnership marketing, Transactional marketing, Consumer
Abstract in PolishZmiany zachodzące w postawie współczesnych konsumentów wywołują określone implikacje dla marketingu. Zacieranie się granicy pomiędzy producentem a konsumentem, rynkami B2B oraz B2C czy też marketingiem transakcyjnym a partnerskim sprawiają, że istniejące dychotomie tracą na swoim dotychczasowym znaczeniu. Powoduje to konieczność kreacji nowej koncepcji marketingu w postaci modelu 4.0, który, odwołując się do marketingu 3.0 P. Kotlera, łączy obowiązujące w nauce pojęcia z nowymi, istotnymi elementami. W konsekwencji artykuł koncentruje się na opisie nowych zagadnień, takich jak: prosument (w miejsce tradycyjnego konsumenta), sieci społecznościowe (częściowo zastępujące promocję i budujące transparentność przedsiębiorstwa) czy platforma współpracy (stanowiąca miejsce powstawania produktu oraz nawiązywania relacji).
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 15-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?