Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1926-2016) : Dziewięćdziesięciolecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ryszard Domański , Marian Gorynia , Bohdan Gruchman , Witold Jurek , Emil Panek , Maciej Żukowski

Abstract

The article focuses on selected aspects of the activities of the Poznań University of Economics and Business, which is marking its 90th year in existence. The article was written by six senior academics tied to the university: Ryszard Domański, Marian Gorynia, Bohdan Gruchman, Witold Jurek, Emil Panek and Maciej Żukowski. The first part of the article discusses the legal basis of the university's existence. The second part focuses on faculty issues, including a presentation of the university's authorities throughout its history. The next section analyzes the teaching agenda of the Poznań University of Economics and Business, highlighting the evolution of the forms and fields of study as well as trends in student numbers. In the part devoted to academic research, the article describes the activities of the main research schools that have operated during the university's 90-year history, listing their chief representatives. The fifth part of the text presents holders of honorary doctorates conferred by the university. The last section describes the work of the Partner Club of the Poznań University of Economics and Business.
Author Ryszard Domański (UEP)
Ryszard Domański,,
- Poznań University of Economics and Business
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Bohdan Gruchman (UEP)
Bohdan Gruchman,,
- Poznań University of Economics and Business
, Witold Jurek (WIiGE / KE)
Witold Jurek,,
- Department of Econometrics
, Emil Panek (WIiGE / KEM)
Emil Panek,,
- Department of Mathematical Economics
, Maciej Żukowski (WE / KPiPS)
Maciej Żukowski,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsPoznań University of Economics and Business (1926-2016)
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2016
No2
Pages149-175
Publication size in sheets1.3
Keywords in PolishUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, działalność dydaktyczna, badania naukowe, doktorzy honoris causa, Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords in EnglishPoznań University of Economics and Business, teaching faculty, academic research, honorary doctorate holders, Partner Club of the Poznań University of Economics and Business
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie 90 lat istnienia Uczelni. Artykuł został przygotowany przez sześciu rektorów Uczelni: Ryszarda Domańskiego, Mariana Gorynia, Bohdana Gruchmana, Witolda Jurka, Emila Panka i Macieja Żukowskiego. W pierwszej części opracowania omówiono podstawy prawne istnienia Uczelni. Drugą część poświęcono zagadnieniom kadrowym, włącznie z przedstawieniem władz Uczelni w całym okresie jej istnienia. W kolejnym fragmencie opracowania zanalizowano działalność dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze zwróceniem szczególnej uwagi na ewolucję form i kierunków studiów, a także na tendencje w zakresie liczby studiujących. W następnej części artykułu uwagę skupiono na prowadzeniu badań naukowych. Wyodrębniono i zaprezentowano działalność najważniejszych szkół badawczych, jakie powstały w okresie 90 lat istnienia Uczelni, wskazując na ich najważniejszych przedstawicieli. W piątej części tekstu przedstawiono doktorów honoris causa Uczelni. Ostatni fragment poświęcono zaprezentowaniu działalności Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2016_02_07.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?