Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych

Andrzej Szymkowiak , Anna Scheibe

Abstract

Social media are used today to share information not only within a group of friends, but they can also be used for two-way communication between a local government and the residents. Using this tool in a municipality can result in strengthening the local bonds in a significant manner and it can become a way of gathering information and opinions from people. It can be an important source of information on matters related to the region. The article presents a typology of content based on six categories: receiver stakeholder groups, the time of the events described, timeliness and relevance of information, the nature of information, the scope of information.
Autor Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak
- Katedra Handlu i Marketingu
, Anna Scheibe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
Anna Scheibe
-
Inne wersje tytułuCommunication of local governments with citizens via social media
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr40
Paginacja299-311
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimmedia społeczościowe, samorząd terytorialny, komunikacja internetowa
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial media, government to citizen, online communication
Streszczenie w języku polskimPodsumowując, należy stwierdzić, że badanie sposobu wykorzystania portalu Facebook do komunikacji z interesariuszami władz samorządowych drugiego stopnia potwierdziło wnioski płynące z przeprowadzonych studiów dotyczących literatury. Wielość zadań nakładanych na władze lokalne zarówno przez ustawodawców, jak i przez organizacje pozarządowe oraz różnorodność interesariuszy wymuszają na zarządzających wykorzystywanie różnorodnych form i treści przekazu. Media społecznościowe, z racji swego charakteru, stwarzają szerokie możliwości dostosowania przekazu do wymagań poszczególnych grup. Można więc zauważyć ogromną różnorodność form komunikacji, przyczyniającą się do wyróżnienia aż dziesięciu możliwych kryteriów umożliwiających stworzenie pełnej typologii wysyłanych komunikatów.
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z40_21.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2021-01-24)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?