Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych

Andrzej Szymkowiak , Anna Scheibe

Abstract

Social media are used today to share information not only within a group of friends, but they can also be used for two-way communication between a local government and the residents. Using this tool in a municipality can result in strengthening the local bonds in a significant manner and it can become a way of gathering information and opinions from people. It can be an important source of information on matters related to the region. The article presents a typology of content based on six categories: receiver stakeholder groups, the time of the events described, timeliness and relevance of information, the nature of information, the scope of information.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
, Anna Scheibe - Adam Mickiewicz University (UAM)
Anna Scheibe,,
-
Other language title versionsCommunication of local governments with citizens via social media
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Issue year2016
No40
Pages299-311
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmedia społeczościowe, samorząd terytorialny, komunikacja internetowa
Keywords in Englishsocial media, government to citizen, online communication
Abstract in PolishPodsumowując, należy stwierdzić, że badanie sposobu wykorzystania portalu Facebook do komunikacji z interesariuszami władz samorządowych drugiego stopnia potwierdziło wnioski płynące z przeprowadzonych studiów dotyczących literatury. Wielość zadań nakładanych na władze lokalne zarówno przez ustawodawców, jak i przez organizacje pozarządowe oraz różnorodność interesariuszy wymuszają na zarządzających wykorzystywanie różnorodnych form i treści przekazu. Media społecznościowe, z racji swego charakteru, stwarzają szerokie możliwości dostosowania przekazu do wymagań poszczególnych grup. Można więc zauważyć ogromną różnorodność form komunikacji, przyczyniającą się do wyróżnienia aż dziesięciu możliwych kryteriów umożliwiających stworzenie pełnej typologii wysyłanych komunikatów.
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z40_21.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?