Rola kadry zarządzającej w przezwyciężaniu różnic kulturowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Monika Guzek

Abstract

The article discusses the issue of the relationship between the role of managers and overcoming cultural differences in international enterprises. The study is of a theoretical and empirical nature. It includes a review of the literature and presents the results of the qualitative research, such as in-depth individual interviews with managers of selected international companies located in Poland, Germany, China and Indonesia. The research results show that the managerial staff plays an important role in bridging cultural differences in international enterprises by skillfully developing intercultural competences. A modern manager should have not only developed intercultural competences, but also motivate others to communicate with representatives of different cultural backgrounds.
Author Monika Guzek (WGM / KZM)
Monika Guzek,,
- Department of International Management
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol45
No2
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishróżnice kulturowe; zarządzanie międzykulturowe; kompetencje międzykulturowe; kompetencje managerskie; przedsiębiorstwa międzynarodowe
Keywords in Englishcultural differences, intercultural management, intercultural competence, managerial competencies, international enterprise
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę identyfikacji roli kadry zarządzającej w przezwyciężaniu różnic kulturowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dokonano w nim przeglądu literatury oraz przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań jakościowych. tj. pogłębionych wywiadów indywidualnych z kadrą zarządzającą wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych znajdujących się w Polsce, Niemczech, Chinach i Indonezji. Wyniki badań ukazują, iż kadra managerska odgrywa istotną rolę w niwelowaniu różnic kulturowych poprzez umiejętne rozwijanie kompetencji międzykulturowych.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016
URL https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.016/15168
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?