Zmiany wpływów z nieruchomości w dochodach miasta Poznania w latach 2001-2012

Maria Trojanek

Abstract

Real estates owned directly by local governments or other bodies constitute an equitable source of revenue for municipalities. Depending on the size of the stock, its structure and functions, as well as management quality and effectiveness, the flows of income that real estates generate may vary considerably. The author focuses on changes in the level and structure of revenues from real estates in a selected urban municipality, i.e. Poznań city. The study covers the years 2001-2012. On the basis of the analysis, the significance of revenues from selected sources was determined, and directions of changes were defined. The revenue sources were also assessed in terms of completion of municipal tasks.
Author Maria Trojanek (WZ / KIiN)
Maria Trojanek,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsChanges in Revenues from Real Estates in Poznań City in the Period 2001-2013
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol12
No4
Pages457-469
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpodatki i opłaty od nieruchomości, dochody własne
Keywords in Englishreal estate taxes and fees, own revenues
Abstract in PolishJednym ze źródeł dochodów gmin są nieruchomości będące ich własnością jak również stanowiące własność innych podmiotów. W zależności od wielkości zasobów, ich struktury, funkcji przez nie pełnionych, a także od efektywności gospodarowania tym zasobem, wpływy z nieruchomości odgrywają zróżnicowaną rolę w generowaniu dochodów gmin. Przedmiotem rozważań są zmiany w poziomie i strukturze dochodów z nieruchomości w dochodach wybranej gminy - miasta Poznania. Okres analizy obejmuje lata 2001-2012. W oparciu o przeprowadzone badania rozpoznano znaczenie wpływów z poszczególnych źródeł, wskazano kierunek tych zmian.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?