Kształtowanie się cen nieruchomości w Koninie w latach 2008-2013 : opis prawidłowości i ocena możliwości trafnej predykcji na podstawie klasycznego modelu regresji

Dorota Wiśniewska

Abstract

In this paper author uses parametric and non-parametric statistical methods and classical econometric modeling to describe the regularities in the formation of apartment prices in the secondary market during the period 2008-2012 in Konin. It is shown that due to the existence of strong relationships between features of the property and its market price it is possible to construct an econometric model (even quite simple), which allows to appoint correct forecast of prices in transactions taking place in the next year, i.e. 2013. Therefore, author postulates that the scope and popularity of the use of statistical methods for the valuation of real estate in Poland should increase. The applied research procedure was to allow verification of the hypothesis about the irrelevance of standard restrictions on the time range of the data used in the methods of comparative valuation of the property. The results indicate that inclusion of the older observations to the estimation sample doesn't significantly increase the quality of forecasts resulting from obtained model.
Author Dorota Wiśniewska (WE / KU)
Dorota Wiśniewska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsHouse Prices in the Secondary Market in Konin in 2008-2013 : Description of Regularities and Assessment of the Accuracy of Forecasts Based on the Classical Regression Model
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No75
Pages487-503
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishRynek nieruchomości, Wycena nieruchomości, Modele ekonometryczne
Keywords in EnglishReal estate market, Real estate valuation, Econometric models
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja prawidłowości w kształtowaniu się cen lokali mieszkaniowych na rynku wtórnym w latach 2008-2013 w Koninie oraz, co ważniejsze, ocena możliwości trafnej predykcji cen na podstawie klasycznego modelu regresji. Realizując ten cel, przeprowadzono analizę zmian w zakresie kształtowania się średnich cen za metr kwadratowy lokalu w badanym okresie i przeprowadzono statystyczną analizę zależności tych cen od wartości zmiennych jakościowych, stanowiących cechy nieruchomości. Następnie skonstruowano modele liniowe względem parametrów, by ustalić i ocenić jakość prognoz cen mieszkań będących przedmiotem kupna-sprzedaży w transakcjach w 2013 roku. Stosując dwie odmienne procedury ustalania zakresu obserwacji, na podstawie których szacowany jest model wyceny, ustalono, czy warto ten zakres rozszerzać poza wskazywany w standardach wyceny nieruchomości. Wyniki wskazują, że rynek lokali mieszkaniowych w Koninie charakteryzuje się silnymi i stabilnymi prawidłowościami w zakresie kształtowania się cen, dzięki czemu jakość prognoz ekonometrycznych jest wysoka. Co ważne, nie udało się podważyć zasady podejścia porównawczego nakazującej rzeczoznawcom ograniczenie analizy do transakcji zawartych nie później niż dwa lata przed momentem sporządzania wyceny. Poprawa mierników jakości prognoz, uzyskana poprzez zwiększanie zakresu czasowego próby, z praktycznego punktu widzenia okazała się mało znacząca.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.75-40
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/75-2015/FRFU-75-487.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-09)
Additional fields
Tytuł numeruRynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?