Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce)

Jerzy Kaźmierczyk

Abstract

The article undertake the problem of centralization of business. Centralisation is also a factor contributing to the reduction of its regional character. Conditions of centralization and decentralization, as well as their possible consequences were presented. This gave rise to the analysis of centralization of banks operating on the Polish market and to draw conclusions.
Autor Jerzy Kaźmierczyk (WE / KEiRK)
Jerzy Kaźmierczyk
- Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Inne wersje tytułuCentralization of Business as a Factor of Reducing its Regional Character (The Polish Banks Case)
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Rok wydania2014
Nr1
Paginacja119-132
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimcentralizacja, decentralizacja, bank, sektor bankowy
Słowa kluczowe w języku angielskimcentralization, decentralization, bank, banking sector
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto rozważania na temat centralizacji działalności. Jest ona jednocześnie czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia jej regionalnego charakteru. Zwrócono uwagę na znaczenie centralizacji. Scharakteryzowano przesłanki centralizacji i decentralizacji, a także możliwe ich następstwa. Dało to podstawę do analizy centralizacji na przykładzie banków prowadzących działalność na terenie Polski oraz do wyciągnięcia wniosków.
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn1/kazmierczyk.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*6 (2020-06-17)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?