Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przykład banków w Polsce)

Jerzy Kaźmierczyk

Abstract

The article undertake the problem of centralization of business. Centralisation is also a factor contributing to the reduction of its regional character. Conditions of centralization and decentralization, as well as their possible consequences were presented. This gave rise to the analysis of centralization of banks operating on the Polish market and to draw conclusions.
Author Jerzy Kaźmierczyk (WE / KEiRK)
Jerzy Kaźmierczyk,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsCentralization of Business as a Factor of Reducing its Regional Character (The Polish Banks Case)
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2014
No1
Pages119-132
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcentralizacja, decentralizacja, bank, sektor bankowy
Keywords in Englishcentralization, decentralization, bank, banking sector
Abstract in PolishW artykule podjęto rozważania na temat centralizacji działalności. Jest ona jednocześnie czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia jej regionalnego charakteru. Zwrócono uwagę na znaczenie centralizacji. Scharakteryzowano przesłanki centralizacji i decentralizacji, a także możliwe ich następstwa. Dało to podstawę do analizy centralizacji na przykładzie banków prowadzących działalność na terenie Polski oraz do wyciągnięcia wniosków.
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn1/kazmierczyk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?