Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie

Kazimierz Pająk , Paweł Dahlke , Oleksii Kvilinskyi

Abstract

This article aims at presentation and estimation of programming models of the districts development policy in Poland. It was the wide discourse consequence in the research field of many concepts of regional development according to their existing administrative divisions, their strategic documents and financing principles in the context of national and European Union degree. Measurement instruments of existing development were identified and ordered. New generation package of basic strategic documents in accordance with the designed model was developed. Creating the new model associated with the strategy for civilization development, district spatial planning and low emission economy plan. However, the reason for further research may be a lack of means of EU, which, to a large extent, were the basis of the previous policy.
Autor Kazimierz Pająk (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Pająk
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Paweł Dahlke - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Paweł Dahlke
-
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Inne wersje tytułuDeterminants of the Regional Development - Contemporary Reference
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Rok wydania2016
Nr9
Paginacja109-122
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia rozwoju cywilizacyjnego, model Hettnera, planowanie przestrzenne, strategia makroekonomiczna rozwoju regionu
Słowa kluczowe w języku angielskimstrategy for civilization development, model of Hettner, spatial planning, macroeconomic strategy for regional development
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena modeli programowania polityki rozwoju województw w Polsce. Konsekwencja szerokiego dyskursu w prezentowanym obszarze badań pojawiło się wiele koncepcji rozwoju regionalnego w odniesieniu do istniejących podziałów administracyjnych, ich dokumentów strategicznych oraz zasad ich finansowania, tak w kontekście narodowym jak i unijnym. Zweryfikowano i uporządkowano istniejące narzędzia pomiaru rozwoju oraz opracowano pakiet nowej generacji podstawowych dokumentów strategicznych zgodnie z zaprojektowanym modelem. Zbudowanie nowego modelu jest połączone ze strategia rozwoju cywilizacyjnego, planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planem gospodarki niskoemisyjnej. Jednak głównym dla powodzenia dalszych rozwiązań może być brak środków unijnych, których wykorzystaniu podporządkowana w dużym stopniu była dotychczasowa polityka.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/paj%C4%85k.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*71 (2021-01-09)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?