Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie

Kazimierz Pająk , Paweł Dahlke , Oleksii Kvilinskyi

Abstract

This article aims at presentation and estimation of programming models of the districts development policy in Poland. It was the wide discourse consequence in the research field of many concepts of regional development according to their existing administrative divisions, their strategic documents and financing principles in the context of national and European Union degree. Measurement instruments of existing development were identified and ordered. New generation package of basic strategic documents in accordance with the designed model was developed. Creating the new model associated with the strategy for civilization development, district spatial planning and low emission economy plan. However, the reason for further research may be a lack of means of EU, which, to a large extent, were the basis of the previous policy.
Author Kazimierz Pająk (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Pająk,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Paweł Dahlke - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Paweł Dahlke,,
-
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsDeterminants of the Regional Development - Contemporary Reference
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2016
No9
Pages109-122
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstrategia rozwoju cywilizacyjnego, model Hettnera, planowanie przestrzenne, strategia makroekonomiczna rozwoju regionu
Keywords in Englishstrategy for civilization development, model of Hettner, spatial planning, macroeconomic strategy for regional development
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena modeli programowania polityki rozwoju województw w Polsce. Konsekwencja szerokiego dyskursu w prezentowanym obszarze badań pojawiło się wiele koncepcji rozwoju regionalnego w odniesieniu do istniejących podziałów administracyjnych, ich dokumentów strategicznych oraz zasad ich finansowania, tak w kontekście narodowym jak i unijnym. Zweryfikowano i uporządkowano istniejące narzędzia pomiaru rozwoju oraz opracowano pakiet nowej generacji podstawowych dokumentów strategicznych zgodnie z zaprojektowanym modelem. Zbudowanie nowego modelu jest połączone ze strategia rozwoju cywilizacyjnego, planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planem gospodarki niskoemisyjnej. Jednak głównym dla powodzenia dalszych rozwiązań może być brak środków unijnych, których wykorzystaniu podporządkowana w dużym stopniu była dotychczasowa polityka.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/paj%C4%85k.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*71 (2021-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?