Quo vadis pensione? Perspektywy zmian w poziomie świadczeń emerytalnych w Polsce

Alicja Jajko-Siwek

Abstract

The results of the pension benefit microsimulation have been presented in the article. We considered different demographic and economics characteristics of future pensioners. This article aims to test, within the assumptions, a few possible scenarios of changes in the Polish pension system. They were confronted with level of pension contribution paid to the second pillar and with the retirement age. The results were also assessed in the context of the adequacy, by using the method of classification trees. The main question was, who will able to achieve a sufficiently high pension in future, according to the planned changes and who will achieve the minimum pension only.
Author Alicja Jajko-Siwek (WIiGE / KE)
Alicja Jajko-Siwek,,
- Department of Econometrics
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol38
No3
Pages105-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemerytura, mikrosymulacja, adekwatność, stopa zastąpienia, drzewo klasyfikacyjne
Keywords in Englishpension, microsimulation, adequacy, rate of return, classification trees
Abstract in PolishW artykule przedstawiamy wyniki mikrosymulacji poziomu stóp zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym dla osób o różnych charakterystykach demograficzno-ekonomicznych. W ramach założeń do symulacji przyjmujemy możliwe scenariusze zmian polskiego systemu emerytalnego w zakresie podziału składki pomiędzy filary systemu oraz w poziomie wieku emerytalnego. Uzyskane wyniki poddajemy następnie ocenie w kontekście adekwatności przy użyciu metody drzew klasyfikacyjnych. Podstawowe pytanie dotyczy tego, komu wprowadzone zmiany umożliwiają wygenerowanie odpowiednio wysokiej emerytury, a kto otrzyma emeryturę minimalną.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/38/PPS-38-105-115.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?