Wycena świadczeń ekosystemów miejskich jako element prospektywnej oceny następstw procesów rewitalizacji

Anna Bernaciak

Abstract

The specificity of the urban renewal process, combined with a wide spectrum of socio-economic intervention, allows the use of at least several valuation methods of urban ecosystem services and a result, inclusion of the results in an analysis of the consequences of the revitalisation processes made ex-ante. It is postulated, therefore, to adapt issues of the evaluation of urban ecosystem services into evaluating of the revitalization process of urban areas and take action to monitor changes in their value over time.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsValuation of Urban Ecosystem Services as Part of a Prospective Evaluation of the Consequences of the Revitalization Processes
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No46/2
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrewitalizacja, świadczenia ekosystemów, wycena, ocena prospektywna
Keywords in Englishrevitalization, urban ecosystem services, evaluation, assessment
Abstract in PolishSpecyfika procesu odnowy przestrzeni miejskiej, połączonej z szerokim spektrum interwencji społeczno-ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie co najmniej kilku metod wyceny świadczeń ekosystemów i w efekcie włączenia ich wyników w analizę następstw tych procesów dokonywaną ex-ante. W artykule przedstawiono wybrane metody ekonomicznej wyceny świadczeń ekosystemów miejskich. Umożliwiło to postulowanie o adaptację zagadnienia świadczeń w ocenie prospektywnej następstw procesów rewitalizacji terenów miejskich oraz podejmowanie działań w celu monitorowania zmian ich wartości w czasie.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.46/2-01
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/238/article/3352/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?