Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The articles indicates that the development of social economy may become counterweight to current labor market in which the phenomenon of precarization occurs. The first part characterizes the concept of precariat, its distinguishing features and drawbacks from precarization of individual community and society. The second part discusses the social economy as activity area the development of which is a chance to alleviate the results of neoliberal instruments. applied in labor market.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Precariat : New Stake Holder Social Economy
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/2
Pages33-41
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishEkonomia społeczna, Teoria ekonomii, Interesariusze, Prekariat
Keywords in EnglishSocial economy, Economic theory, Stakeholders
Abstract in PolishW artykule podjęto kwestie związane z ekonomią społeczną, wskazując, że jej rozwój może stać się przeciwwagą wobec współczesnego rynku pracy, na którym występuje zjawisko prekaryzacji. W części pierwszej dokonano charakterystyki pojęcia prekariatu, wskazano na jego cechy oraz niekorzyści wynikające z prekaryzacji dla jednostki, zbiorowości i społeczeństwa jako całości. W części drugiej wskazano na ekonomię społeczną jako tę sferę działalności gospodarczej, której rozwój jest szansą na łagodzenie skutków neoliberalnych instrumentów stosowanych na rynku pracy.
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/704/1305.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-15)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?