Informacja finansowa w społeczeństwie informacyjnym

Joanna Błażyńska

Abstract

Purpose - the purpose of this article is the consideration of the meaning of financial information in an information society, social-economics, in which information is the dominant resource. Design/Methodology/approach - the completion of this article required the application of the descriptive, comparative and analysis methods. Findings - an analysis of the term information in education was conducted as well as the symptomatic traits for the information society. From the conducted analysis it follows that the modern approach of accounting standards to useful financial information does not coincide with the possibilities of processing information in an information society. Originality/value - potential paths of change in the approach to the presentation of financial information and increasing its usefulness in an information society were indicated in the conclusion process.
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancial Information in an Information Society
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No69
Pages157-165
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinformacja, informacja finansowa, społeczeństwo informacyjne
Keywords in Englishinformation, financial information, information society
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest rozważanie znaczenia informacji finansowej w społeczeństwie informacyjnym - formacji społeczno-gospodarczej, w której dominującym zasobem jest informacja. Metodologia badania - realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej. Wynik - przeprowadzono analizę pojęcia informacja w nauce oraz cech symptomatycznych dla społeczeństwa informacyjnego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że współczesne podejście standardów rachunkowości do użytecznych informacji finansowych nie współgra z możliwościami przetwarzania informacji w społeczeństwie informacyjnym. Oryginalność/Wartość - w procesie wnioskowania określono potencjalne kierunki zmian w podejściu do ujęcia informacji finansowej i zwiększenia jej użyteczności w społeczeństwie informacyjnym.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/69-2014/FRFU-69-157.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-02)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?