Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania popytu na nowe samochody w Polsce

Robert Kudłak , Wojciech Kisiała , Jędrzej Gadziński , Wojciech Dyba , Bartłomiej Kołsut , Tadeusz Stryjakiewicz

Abstract

The article seeks to identify socio-economic conditions that affect the demand of individual consumers for cars and to analyze spatial differences in these conditions. To achieve this objective, econometric modelling is conducted. The analysis was conducted in all poviats in Poland and covered the years 2010-2015. The findings show that the demand for new cars is stimulated by incomes of potential consumers and by a net in-migration, while the level of unemployment together with prices of complementary goods (especially petrol prices) negatively affect the demand for cars. Moreover, geographically weighted regression shows that the identified conditions differ across the country, which may explain the noticeable differences in the level of motorization between poviats.
Author Robert Kudłak - University Adam Mickiewicz in Poznań
Robert Kudłak,,
-
, Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
, Jędrzej Gadziński - University Adam Mickiewicz in Poznań
Jędrzej Gadziński,,
-
, Wojciech Dyba - University Adam Mickiewicz in Poznań
Wojciech Dyba,,
-
, Bartłomiej Kołsut - University Adam Mickiewicz in Poznań
Bartłomiej Kołsut,,
-
, Tadeusz Stryjakiewicz - Adam Mickiewicz University (UAM)
Tadeusz Stryjakiewicz,,
-
Other language title versionsSocio-economic and Spatial Determinants of the Demand for New Cars in Poland
Journal seriesStudia Regionalne i Lokalne, ISSN 1509-4995, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (68)
Pages119-139
Publication size in sheets1
Keywords in Polishrynek samochodowy, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu, modelowanie ekonometryczne, GWR, Polska
Keywords in Englishcar market, socio-economic conditions, econometric analysis, geographically weighted regression, Poland
ASJC Classification3300 General Social Sciences
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja oraz analiza przestrzennego zróżnicowania uwarunkowań społeczno-ekonomicznych kształtujących popyt na rynku samochodowym wśród klientów indywidualnych. W postępowaniu badawczym zmierzającym do realizacji założonego celu wykorzystano metody i modele ekonometrii przestrzennej. Zakresem przestrzennym objęto Polskę w układzie powiatów, a zakres czasowy wyznaczają lata 2010-2015. Wyniki badania dowiodły, że do pozacenowych czynników kształtujących popyt na nowe samochody w Polsce należy zaliczyć przede wszystkim poziom zamożności potencjalnych konsumentów. Uzupełniającą rolę odgrywały: sytuacja demograficzna, poziom rozwoju lokalnego oraz poziom zaspokojenia potrzeb motoryzacyjnych. Pogłębiona analiza w postaci geograficznie ważonej regresji (GWR) wykazała, że zidentyfikowane uwarunkowania wykazują zmienność przestrzenną, co może uzasadniać duże zróżnicowanie poziomu motoryzacji w Polsce.
DOIDOI:10.7366/150949956806
URL http://studreg.uw.edu.pl/en/archive,spoleczno-ekonomiczne-i-przestrzenne-uwarunkowania-popytu-na-nowe-samochody-w-polsce
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.458
Citation count*4 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?