Demograficzno-społeczne determinanty określające subiektywny status jednostki w polskim społeczeństwie

Tomasz Szubert

Abstract

The study considers the issue of social inequality, with particular emphasis on the subjective assessment of social status on the so-called "social ladder". The source data was taken from international research module "International Social Survey Programme" (ISSP). In the study there were used several statistical methods (some measures of structure, analysis of variance, some nonparametric tests and analysis of regression). The study was divided into two parts: first, as recognition of the problem, there was made an attempt to locate Poland in opposition to other countries in the world in the context of social inequality, and then the study focused on the opinions of the Poles themselves. In the course of the study it was found that there were some factors (mainly those related to culture and education) which determined man's position in the social hierarchy and the changes that had occurred compared to the situation of the family when the respondent was 15 years old
Author Tomasz Szubert (WE / KTPiPP)
Tomasz Szubert,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsSocio-Demographic Factors Determining Subjective Social Status of an Individual in Polish Society
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 385
Pages276-285
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishstatus społeczny, prestiż społeczny, nierówności społeczne, ANOVA, regresja
Keywords in Englishsocial status, social prestige, social inequalities, ANOVA, regression
Abstract in PolishW badaniu zajęto się kwestią nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem subiektywnej oceny swojego statusu na tzw. drabinie społecznej. Dane źródłowe zaczerpnięto z międzynarodowego badania "International Social Survey Programme" (ISSP). W analizie wykorzystano kilka metod statystycznych (niektóre miary struktury, analizę wariancji, wybrane testy nieparametryczne oraz analizę regresji). Badanie podzielono na dwie części: najpierw starano się umiejscowić Polskę na tle innych państw świata w kontekście nierówności społecznych, a dopiero potem skupiono się na opiniach samych Polaków. W toku badania okazało się, że istnieje kilka czynników (głównie związane z kulturą i wykształceniem), które determinują pozycję człowieka w hierarchii społecznej i zmiany, jakie zaszły w porównaniu z sytuacją rodziny, gdy respondent miał 15 lat
DOIDOI:10.15611/pn.2015.385.30
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?