A Reverse Mortgage as an Opportunity to Cover the Costs of Long‑term Care – Solutions in the European Countries

Anna Warchlewska , Rafał Iwański

Abstract

The progressive aging of the population forces the world to face new challenges, especially in the financial sector. The paper strives to present possible forms of coverage of long‑term care in the private and public market. A reverse mortgage and perpetuity are a point of consideration for the world of science and practice but they are also associated with a great deal of controversy. According to the authors of this paper, the theme requires cognitive exploration. The aim of the study is to diagnose the current situation of financial markets in selected European countries related to a reverse mortgage and perpetuity. Assuming that the sources of funding the current needs of elderly people available on the financial market are voluntary ones, it is necessary to present a forecast covering the costs of long‑term care from public funds.
Author Anna Warchlewska (WE / KB)
Anna Warchlewska,,
- Department of Banking
, Rafał Iwański - Szczecin University (USz)
Rafał Iwański,,
-
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, [Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica], ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol2
No347
Pages91-107
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstarość, prognozy dotyczące opieki długoterminowej, odwrócona hipoteka, wykluczenie finansowe, wykluczenie społeczne, finansowanie opieki długoterminowej
Keywords in Englishold age, long‑term care prognosis, reverse mortgage, financial exclusion, social exclusion, long‑term care financing
Abstract in PolishPostępujące starzenie się populacji stawia przed światem nowe wyzwania, szczególnie przed sektorem finansowym. W artykule przedstawiono możliwe formy pokrycia opieki długoterminowej na rynku prywatnym i publicznym. Odwrócony kredyt hipoteczny i renta dożywotnia stanowią punkt rozważań świata nauki i praktyki, ale niosą również z sobą wiele kontrowersji. Zdaniem autorów artykułu temat wymaga poznawczego zgłębienia. Celem opracowania jest diagnoza aktualnej sytuacji rynków finansowych związanej z odwróconą hipoteką i rentą dożywotnią w wybranych krajach europejskich. Przyjmując dostępne na rynku finansowym źródła finansowania bieżących potrzeb osób starszych za dobrowolne, konieczne jest przedstawienie prognozy pokrycia kosztów opieki długo‑terminowej ze środków publicznych.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.347.06
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/4986
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?