Równoległe ścieżki emerytalne - koncepcja kalkulacji świadczeń dla osób z różnych typów gospodarstwa domowego

Alicja Jajko-Siwek

Abstract

The pension system in Poland favours persons which work long and obtain the high wage. The main aim of this paper is to present the diversified concepts of the pension benefits calculation depending on the type of the household. The special attention is paid to the problem of fertility, because of particularly difficult situation of families with high number of children. Analysis were carried out with a replacement rate as a basic indicator. In the second step various replacement rates were assessed with help of classification trees.
Author Alicja Jajko-Siwek (WIiGE / KE)
Alicja Jajko-Siwek,,
- Department of Econometrics
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2015
No2
Pages35-46
Publication size in sheets1
Keywords in Polish emerytura, kalkulacja świadczenia emerytalnego, stopa zastąpienia, drzewo klasyfikacyjne
Keywords in Englishpension, calculation method, rate of return, classification trees
Abstract in PolishPolski system emerytalny preferuje osoby, które długo pracują i uzyskują wysokie wynagrodzenia. Tylko tacy uczestnicy systemu uzyskają dostatecznie wysokie świadczenia. System nie uwzględnia faktu występowania zróżnicowanych typów gospodarstwa domowego, z którym wiążą się różne oczekiwania i możliwości w trakcie cyklu życia przyszłych emerytów. Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowanych koncepcji kalkulacji świadczeń emerytalnych dla osób z różnych typów gospodarstwa, uwzględniających zróżnicowane preferencje tych osób. W oszacowaniach położono szczególny nacisk na kwestie dzietności, wskazując na wyjątkowo trudną sytuację rodzin z dużą liczbą dzieci i akcentując potrzebę powiązania poziomu emerytury z liczbą posiadanych dzieci. Podstawową zmienną, na której przeprowadzono analizy, była stopa zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym. Stopy zastąpienia poddano ocenie za pomocą drzew klasyfikacyjnych.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/29/PPS-29-35-46.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?