Równoległe ścieżki emerytalne - koncepcja kalkulacji świadczeń dla osób z różnych typów gospodarstwa domowego

Alicja Jajko-Siwek

Abstract

The pension system in Poland favours persons which work long and obtain the high wage. The main aim of this paper is to present the diversified concepts of the pension benefits calculation depending on the type of the household. The special attention is paid to the problem of fertility, because of particularly difficult situation of families with high number of children. Analysis were carried out with a replacement rate as a basic indicator. In the second step various replacement rates were assessed with help of classification trees.
Autor Alicja Jajko-Siwek (WIiGE / KE)
Alicja Jajko-Siwek
- Katedra Ekonometrii
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Rok wydania2015
Nr2
Paginacja35-46
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskim emerytura, kalkulacja świadczenia emerytalnego, stopa zastąpienia, drzewo klasyfikacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimpension, calculation method, rate of return, classification trees
Streszczenie w języku polskimPolski system emerytalny preferuje osoby, które długo pracują i uzyskują wysokie wynagrodzenia. Tylko tacy uczestnicy systemu uzyskają dostatecznie wysokie świadczenia. System nie uwzględnia faktu występowania zróżnicowanych typów gospodarstwa domowego, z którym wiążą się różne oczekiwania i możliwości w trakcie cyklu życia przyszłych emerytów. Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowanych koncepcji kalkulacji świadczeń emerytalnych dla osób z różnych typów gospodarstwa, uwzględniających zróżnicowane preferencje tych osób. W oszacowaniach położono szczególny nacisk na kwestie dzietności, wskazując na wyjątkowo trudną sytuację rodzin z dużą liczbą dzieci i akcentując potrzebę powiązania poziomu emerytury z liczbą posiadanych dzieci. Podstawową zmienną, na której przeprowadzono analizy, była stopa zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym. Stopy zastąpienia poddano ocenie za pomocą drzew klasyfikacyjnych.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/29/PPS-29-35-46.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-11-16)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?