Fundusze private equity i venture capital i ich znaczenie dla gospodarki

Wiesława Przybylska-Kapuścińska , Michał Łukowski

Abstract

The article presents the private equity and venture capital funds. The paper particularly emphasizes their impact on small and medium-sized companies. The structure of the paper underlines the influence of private equity and venture capital funds on economic growth.
Author Wiesława Przybylska-Kapuścińska (WE / KTPiPP)
Wiesława Przybylska-Kapuścińska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Michał Łukowski (WE / KTPiPP)
Michał Łukowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsPrivate Equity and Venture Capital Funds as Economic Growth Factors
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No186
Pages287-300
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishFundusze private equity, venture capital
Abstract in PolishArtykuł przedstawia inwestycje w fundusze private equity i venture capital zarówno z perspektywy przedsiębiorstw, jak również inwestorów. Na podstawie danych pochodzących z rynku europejskiego i polskiego zweryfikowane zostanie, na ile działalność tych funduszy oddziałuje na wzrost gospodarczy. Przeprowadzona analiza oparta została na metodach jakościowych. Celem cząstkowym badania było pokazanie wpływu funduszy PE/VC na rozwój przedsiębiorstw. Natomiast poprzez pokazanie struktury PKB dla Polski i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniającej wpływ przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość, zweryfikowane zostało, na ile rozwój poszczególnych grup przedsiębiorstw, spowodowany inwestycjami omawianych funduszy, przekłada się na wzrost gospodarczy.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruInnowacje, a wzrost gospodarczy: Cz. 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?