Tendencje w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce

Renata Nestorowicz , Bogna Pilarczyk

Abstract

The organic food market in Poland is in a phase of dynamic development (10-20% yearly). On the supply and demand side its structure is changing. On the supply side, apart from fragmented entities, large production enterprises, offering until now only conventional food, are appearing more and more often. With their presence on the market, the financial resources and capabilities of marketing communications, in terms of scope and methods, have increased significantly. More money spent means also diversification and intensification of communication activities in this market. On the demand side, there is a growing interest in organic food among various consumer groups, as it fits into the trends of healthy eating, being fit and well (CBOS, 2016). Consumers who follow dietary fashion have become a significant market segment, next to existing consumers, purchasing organic food mainly for health reasons. That is why it is necessary to introduce changes in the processes and communication strategies in this market. Consumers are more and more often not only recipients of marketing messages, but also their creators. The aim of this paper is to present the evolution of conditions, tools and channels of marketing communications on the Polish organic food market, which have been taking place in the twenty-first century, as well as to indicate the directions of marketing communications' development. These considerations will be conducted on the basis of market data and literature studies
Author Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsMarketing Communications' Trends on the Organic Food Market in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No11
Pages97-114
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa, żywność ekologiczna, rynek żywności ekologicznej
Keywords in Englishmarketing communication, organic food, organic food market
Abstract in PolishRynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie (10-20% rocznie). Od kilku lat jest w fazie wzrostu. Zmienia się jego struktura zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Po stronie podaży coraz częściej pojawiają się, oprócz rozdrobnionych podmiotów, również duże firmy produkcyjne, które do tej pory oferowały wyłącznie żywność konwencjonalną. Wraz z ich pojawieniem się na rynku zwiększył się znacząco kapitał finansowy oraz potencjał i możliwości komunikacyjne. Większy kapitał oznacza zróżnicowanie i zintensyfikowanie komunikacji marketingowej na tym rynku. Po stronie popytu obserwuje się wzrost zainteresowania tego typu żywnością różnych grup konsumentów, ponieważ wpisuje się ona w trendy dotyczące zdrowego odżywiania się, bycia fit i wellness (CBOS, 2016). Konsumenci podążający za modami żywieniowymi stają się, obok dotychczasowych konsumentów, dokonujących zakupów żywności ekologicznej głównie z przyczyn zdrowotnych, znaczącym segmentem rynku. Oznacza to konieczność wprowadzania zmian w procesach i strategiach komunikacji na tym rynku. Konsumenci coraz częściej nie są tylko odbiorcami komunikatów marketingowych, ale również ich kreatorami. Celem artykułu jest przedstawienie zmian oraz ich uwarunkowań w komunikacji marketingowej na polskim rynku żywności ekologicznej, które miały miejsce od początku XXI wieku, oraz wskazanie kierunku jej rozwoju. Rozważania są prowadzone na podstawie źródeł literaturowych oraz danych rynkowych
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.11.6
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?