Value Creation Disclosure in CSR Reports - Evidence from Poland

Justyna Fijałkowska , Małgorzata Macuda

Abstract

Nowadays, many companies are involved in the idea of corporate social responsibility (CSR) and they perceive it as a source of value creation. But the question arises if companies measure and report the value created via CSR engagement or whether they present mainly descriptive information concerning their actions and activities within CSR. The aim of this paper is to present what the CSR reporting practices in Poland are concerning value creation measurement and disclosure. The theoretical concept of value creation via CSR activities is analyzed and confronted with a practical disclosure in all the CSR reports published by Polish companies in the years 2013-2015. To achieve the research aim, a literature review, content analysis of source documents (CSR reports), synthesis, and the deductive method were used. In the paper, the descriptive approach to accounting is applied.
Author Justyna Fijałkowska - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Justyna Fijałkowska,,
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Other language title versionsUjawnienia dotyczące tworzenia wartości w raportach społecznej odpowiedzialności - wyniki badań z Polski
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol93
No149
Pages61-78
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishtworzenie wartości, pomiar wartości, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, raportowanie CSR, Polska
Keywords in Englishvalue creation, value measurement, corporate social responsibility, CSR reporting, Poland
Abstract in PolishWiele przedsiębiorstw angażuje się obecnie w ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. corporate social responsibility - CSR) i postrzega ją jako źródło tworzenia wartości. Celem artykułu jest ukazanie praktyk raportowania CSR w Polsce dotyczących ujawniania wytworzonej wartości i jej pomiaru. Autorzy analizują koncepcję tworzenia wartości przedsiębiorstwa poprzez działania z zakresu CSR, a następnie konfrontują teorię z praktyką, czyli ich ujawnieniami w raportach CSR polskich przedsiębiorstw opublikowanych w latach 2013-2015. Aby osiągnąć ten cel wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analizę treści dokumentów źródłowych (raportów CSR), syntezę i dedukcję. W artykule zastosowano deskryptywne podejście do rachunkowości.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.3189
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=151506
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-10-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?