Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej

Anna Jancz

Abstract

The main purpose of this article is to identify spatial diversifying effects and prospects of suburbanisation in municipalities of the Poznań urbanised area. Current effects of suburbanisation and its possible development are limited to the sphere of the housing industry. The applied research methods are spatial typology and the description and analysis of the housing situation in the Poznań urbanised area. In the article, as an introduction, the definition of suburbanisation is presented and also its evolution, as well as the economic data which describe and show the Poznań agglomeration.
Author Anna Jancz (WZ / KIiN)
Anna Jancz,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsSuburbanisation and the Housing Situation in the Poznań Agglomeration
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2016
No1 (95)
Pages53-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsuburbanizacja, typologia przestrzenna, sytuacja mieszkaniowa
Abstract in PolishCelem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego skutków i perspektyw suburbanizacji w gminach aglomeracji poznańskiej. Dotychczasowe efekty zjawiska suburbanizacji oraz jego możliwy dalszy rozwój ograniczono do sfery budownictwa mieszkaniowego. Wykorzystana metoda badawcza to typologia przestrzenna oraz opis i analiza sytuacji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej. W artykule, tytułem wprowadzenia przedstawiono definicję suburbanizacji, jego ewolucję oraz podstawowe dane ekonomiczne opisujące aglomerację poznańską.
URL 10.14659/worej.2016.95.08
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?