Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju

Karol Mrozik , Piotr Idczak , Anna Adamska

Abstract

The study provides a comparative analysis of the structure of costs linked to implementation of the updated national water and environmental program. The paper proposes two indicators: implementation costs of measures planned in the updated national water and environmental program per capita or per square kilometer, and also confirms their applicability. The use of those indicators allowed to compare different types of spatial units (settlement – metropolitan areas of cities: Poznań, Łódź, Wrocław, and hydrographic – river basins). The results suggest that in the case of metropolitan areas the highest average costs were found in Wrocław Metropolitan Area (207 thous. PLN per km2 and 761 PLN per capita), although the planned total costs were the highest in Poznań Metropolitan Area.
Author Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Karol Mrozik,,
-
, Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
, Anna Adamska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Anna Adamska,,
-
Other language title versionsSpatial diversification of the implementation costs of the updated national water and environmental program
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No49/1
Pages243-253
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprogram wodno-środowiskowy kraju, zarządzanie zasobami wodnymi, koszty, obszar metropolitalny, dorzecze, jednolita część wód
Keywords in Englishnational water and environmental program, water resources management, cost, metropolitan area, river basin, water body
Abstract in PolishW pracy analizie poddano strukturę kosztów związanych z realizacją zaktualizowanego planu wodno-środowiskowego kraju. Zaproponowano i potwierdzono przydatność dwóch wskaźników, tj. kosztu realizacji działań planowanych w aPWŚK w przeliczeniu na jednego mieszkańca lub na kilometr kwadratowy. Pozwoliły one na porównywanie różnego rodzaju jednostek przestrzennych (osadniczych – obszarów metropolitalnych Poznania [POM], Łodzi [ŁOM] i Wrocławia [WrOM] i hydrograficznych – dorzeczy). W przypadku obszarów metropolitalnych najwyższe koszty przeciętne stwierdzono we WrOM (207 tys. zł na km2 i 761 zł na mieszkańca), choć planowane koszty ogółem najwyższe były w POM.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.49/1-20
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/706/article/11965/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?