O pewnej wersji twierdzenia o magistrali w gospodarce Gale'a ze zmienną technologią

Emil Panek

Abstract

This article is part of a trend of few works of mathematical economics containing proofs of the so-called turnpike theorems in the non-stationary Neumann-Gale economies. Using the idea of the proof of theorem 5 in the article Panek (2013b) the intermediate version was proven, that stands between the "strong" and the "very strong" turnpike theorem in the non-stationary Gale economy. It states that if in the non-stationary Gale's economy the optimal growth process in a certain period of time reaches the turnpike and the (von Neumann) prices do not change to abruptly, than irrespectively of the length of the horizon, such a process for all subsequent periods (except for perhaps the final time) can be found in the turnpike's proximity.
Author Emil Panek (WIiGE / KEM)
Emil Panek,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsA New Approach to the Turnpike Theorem in the Gale Economy with Changeable Technology
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol61
No2
Pages105-114
Keywords in Polishniestacjonarna gospodarka Gale’a, przestrzeń produkcyjna, technologiczna i ekonomiczna efektywność produkcji, równowaga von Neumanna, magistrala produkcyjna
Keywords in Englishnon-stationary Gale economy, production set, technological and economic production efficiency, von Neumanna equilibrium, production turnpike
Abstract in PolishArtykuł wpisuje się w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej, zawierających dowody tzw. twierdzeń o magistrali w modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale'a. Wykorzystując ideę dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek (2013b) udowodniono wersję pośrednią - między "silną" i "bardzo silną" - twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a głoszącą, że jeżeli w niestacjonarnej gospodarce Gale'a optymalny proces wzrostu w pewnym okresie czasu dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają się zbyt gwałtownie, to niezależnie od długości horyzontu proces taki przez wszystkie kolejne okresy (za wyjątkiem co najwyżej ostatniego) przebiega w pobliżu magistrali.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_105-114.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 8.0, 02-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 02-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?