Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Milena Ratajczak-Mrozek

Abstract

The aim of the article is to identify the importance of personal relationships for the companies' internationalisation. Analysis of the literature proves the importance of personal relationships primarily for small and medium-sized enterprises. In particular, their role in identifying international opportunities by small companies is emphasised. The article broadens the analysis and includes all entities regardless of their size. The aim is verified on the basis of the responses obtained from 345 companies. The results confirm a large role of personal relationships in the companies' internationalisation. The importance of these relationships in internationalisation is greater than the role of formalized cooperation, such as industrial clusters or professional institutions.
Autor Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
Inne wersje tytułuThe Importance of Personal Relationships for Companies' Internationalisation
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr9 [CD]
Paginacja292-299
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrelacje personalne, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, współpraca
Słowa kluczowe w języku angielskimpersonal relationships, companies’ internationalisation, cooperation
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest identyfikacja znaczenia relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Analiza literatury przedmiotu wykazuje znaczenie relacji personalnych przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności podkreśla się ich rolę w identyfikowaniu zagranicznych okazji przez małe podmioty. Artykuł rozszerza analizę na wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw. Cel jest zweryfikowany na podstawie badań własnych i odpowiedzi uzyskanych od 345 przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają dużą rolę, jaką pełnią relacje personalne w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znaczenie tych relacji w umiędzynarodowieniu jest większe niż w przypadku współpracy sformalizowanej w ramach sieci współpracy, klastrów i instytucji branżowych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-07-31)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?