Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Milena Ratajczak-Mrozek

Abstract

The aim of the article is to identify the importance of personal relationships for the companies' internationalisation. Analysis of the literature proves the importance of personal relationships primarily for small and medium-sized enterprises. In particular, their role in identifying international opportunities by small companies is emphasised. The article broadens the analysis and includes all entities regardless of their size. The aim is verified on the basis of the responses obtained from 345 companies. The results confirm a large role of personal relationships in the companies' internationalisation. The importance of these relationships in internationalisation is greater than the role of formalized cooperation, such as industrial clusters or professional institutions.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Importance of Personal Relationships for Companies' Internationalisation
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages292-299
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrelacje personalne, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, współpraca
Keywords in Englishpersonal relationships, companies’ internationalisation, cooperation
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja znaczenia relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Analiza literatury przedmiotu wykazuje znaczenie relacji personalnych przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności podkreśla się ich rolę w identyfikowaniu zagranicznych okazji przez małe podmioty. Artykuł rozszerza analizę na wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw. Cel jest zweryfikowany na podstawie badań własnych i odpowiedzi uzyskanych od 345 przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają dużą rolę, jaką pełnią relacje personalne w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znaczenie tych relacji w umiędzynarodowieniu jest większe niż w przypadku współpracy sformalizowanej w ramach sieci współpracy, klastrów i instytucji branżowych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?