Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy 3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro

Agata Kliber , Paweł Kliber , Piotr Płuciennik

Abstract

Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.
Author Agata Kliber (WIiGE / KMS)
Agata Kliber,,
- Department of Applied Mathematics
, Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
, Piotr Płuciennik - Adam Mickiewicz University (UAM)
Piotr Płuciennik,,
-
Other language title versionsThe Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol61
No1
Pages43-64
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishrynek międzybankowy, kryzys finasowy, spread LIBOR-OIS, spread WIBOR-OIS
Abstract in PolishSpready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%201/2014_61-1_043-064.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?