Metoda Blancharda-Kahna rozwiązywania modeli DSGE na przykładzie podstawowego modelu nowej szkoły keynesowskiej

Karolina Sobczak

Abstract

In the opinion of many economists, DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) models can be viewed as a leading stream of modern macroeconomic theory [Galí 2008; Baranowski et al., 2013]. However, it is diffi cult to fi nd any works which introduce DSGE methodology, especially for readers who are not familiar with the issue. In the Polish literature there are no introductory contributions. Th erefore, we would like to present an overview of the fundamentals of DSGE models to fi ll this gap. To this end we use the basic New Keynesian model, which assumes product diff erentiation, monopolistic competition and staggered price setting [Calvo 1983]. Solving the equations of the DSGE model system is achieved by means of numerical methods. One of the fi rst techniques proposed for solving linear rational expectations models originates from Blanchard and Kahn [Blanchard, Kahn, 1980]. Th e method uses the log-linear approximation of optimal conditions for the initial optimization problem underlying the model [Sims 2002]. It is based on matrix calculus and determines the properties of the eigenvalues of the system matrices. Th e problem of the eigenvalues translates into the problem of selecting appropriate values for the structural parameters of the model or their combinations. Th is method makes it possible to determine if there exists a locally unique stable solution to the system
Author Karolina Sobczak (WIiGE / KEM)
Karolina Sobczak,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsThe Blanchard-Kahn Method of Solving Dsge Models - A Case of the Basic New Keynesian Model
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages70-91
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishlog-linearyzacja, metoda Blancharda-Kahna, modele DSGE, nowa szkoła keynesowska.
Keywords in EnglishBlanchard-Kahn method, DSGE models, log-linearization, New Keynesian economics
Abstract in Polish W opinii wielu ekonomistów stochastyczne dynamiczne modele równowagi ogólnej (dynamic stochastic general equlibrium, DSGE) są głównym kierunkiem badań we współczesnej teorii ekonomii [Gali 2008; Baranowski i in. 2013]. Trudno jednak natrafi ć na prace wprowadzające do metodologii modeli DSGE. Dlatego chcemy zaproponować omówienie podstaw modeli DSGE, które pozwoli uzupełnić tę lukę. W tym celu posłużymy się podstawowym modelem nowej szkoły keynesowskiej, w którym zakłada się zróżnicowanie dóbr, konkurencję monopolistyczną oraz inercję cen [Calvo 1983]. Rozwiązanie układu równań modelu DSGE jest dokonywane za pomocą metod numerycznych. Jedną z pierwszych technik stosowanych do rozwiązywania ekonomicznych liniowych modeli racjonalnych oczekiwań była metoda Blancharda-Kahna [Blanchard i Kahn 1980]. Używa się w niej log-liniowej aproksymacji warunków pierwszego rzędu wynikających z wyjściowego problemu optymalizacji [Sims 2002], aby złożony układ nieliniowy przekształcić w układ liniowy. Metoda Blancharda- -Kahna opiera się na rachunku macierzowym i określa własności macierzy układu równań modelu gwarantujące istnienie oraz stabilność rozwiązania. Problem wartości własnych macierzy przekłada się na problem doboru odpowiednich wartości strukturalnych parametrów modelu oraz ich kombinacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_sobczak.pdf
Languagepl polski
File
04_sobczak.pdf 281.63 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?