Options for Financing Eco-Innovation Available to Enterprises

Aleksandra Szulczewska-Remi , Zenon Foltynowicz

Abstract

Any enterprises seeking to adopt eco-innovative solutions aimed at lowering their adverse environmental impacts and protecting natural resources face a high-cost barrier. The barrier precisely is the difficulty that plagues Polish businesses, which commonly suffer from insufficient internal funding and problems accessing external financing. Written in an environment in which new financial instruments, such as venture capital funds operating as public- private partnerships, are now emerging, the publication seeks to describe the latest instruments for financing eco-innovation focused on environmental aspects of furthering the sustainable development of enterprises. The study relies on the critical analysis and synthesis of scientific literature and key Polish and EU documents. Also presented are eco-innovation funding opportunities available to Polish enterprises.
Autor Aleksandra Szulczewska-Remi (WZ / KCAFiW)
Aleksandra Szulczewska-Remi
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
, Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
Paginacja185-202
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Książka Nalepka Adam, Ujwary-Gil Anna (red.): Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, vol. 15, 2016, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, ISBN 978-83-65196-34-7, [978-83-65196-35-4], 299 s.
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancing of eco-innovation, EU funds, venture capital, ecoinnovation
URL http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 30-12-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 30-12-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0
Liczba cytowań*2 (2020-09-25)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?