Specyfika fińskiego systemu edukacji na tle Polski

Jan Fazlagić

Abstract

Finland is an unquestionable word leader as far as efficiency of its education system is concerned. Finnish pupils have been to p performers in the PISA rankings for many years. Many researchers debate on the reasons of the Finland's success. This paper aim s to further analyse the key success factors of the Finnish education system. Special emphasis is put on financial and non-financ ial inputs explaining the Finland's success. The comparisons with the Polish education system aims to discover those factors which impact and explain the differences between the two countries.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsSpecificity of Finnish education system in comparison to Polish system
Journal seriese-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2015
No2 (59)
Pages4-15
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishEdukacja, Edukacja europejska, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Keywords in EnglishEducation, European education, Primary education, Secondary education
Abstract in PolishIronia sukcesu Finlandii polega na tym, że kraj ten nigdy nie miał celu być światowym liderem i wielki sukces, jaki osiągnął w testach PISA w 2001 r., był dla Finów kompletnym zaskoczeniem30. Ranga nadawana wynikom testów PISA na całym świecie jest bardzo duża. Wiele krajów uznaje niskie wyniki w testach PISA za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w ostatnich latach: Fińscy uczniowie nadal nie są najgorsi, ale przestali być absolutnymi liderami. W 2012 roku wyniki fińskich uczniów w czytaniu spadły o 12 punktów z 536 do 524; z matematyki o 22 punkty: z 541 do 519 itd. Wyjaśnień tego zjawiska jest wiele. Niektórzy uważają, że powodem jest zadufanie w sobie spowodowane niekończącymi się głosami podziwu płynącymi do Finlandii z całego świata. Innym wytłumaczeniem może być to, że w wielu krajach zmieniono podstawy programowe w taki sposób, aby nauczały tego, co testuje się w testach PISA. Zauważono nawet działania polegające na prowadzeniu porad dla uczniów, na temat tego, jak odpowiadać w testach. PISA, jak wiadomo, pokazuje miejsce danego kraju względem pozostałych. Lepszy wynik "konkurentów" obniża wynik Finlandii. Fiński system edukacji pozostaje nadal jednym z najbardziej egalitarnych na świecie. Oznacza to, że pochodzenie społeczne uczniów ma znikomy wpływ na uzyskiwane wyniki nauczania. W opracowaniu przedstawiono szereg faktów i spostrzeżeń zogniskowanych wokół kwestii różnic polskiego i fińskiego systemu edukacji. Zawarte tutaj fakty i opinie nie pretendują do miana obrazu "rzeczywistości obiektywnej". Jak zauważają V. Mayer-Schönberger i K. Cukier31, w epoce Big Data (tzn. w sytuacji, gdy mamy dostęp do nieograniczonych zbiorów danych opisujących rzeczywistość) wynik "2+2 = 3,9 wystarcza". Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania nie mają charakteru ekspertyzy i swoją precyzyjnością opisu nie mogą dorównać oficjalnym opracowaniom Banku Światowego czy Komisji Europejskiej. Bez względu na to, jak dużą liczbę czynników weźmie się pod uwagę przy porównywaniu systemów edukacji, zawsze będzie istniało ryzyko, że pominęło się jakiś ważny i wiele wyjaśniający element. Autorowi nie są znane na przykład dane pozwalające na porównanie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych w Finlandii, średniego wieku dyrektora szkoły czy frekwencji na spotkaniach z rodzicami.
URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/59/id/1164
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?