Standaryzacja jako czynnik optymalizacji usług świadczonych przez administrację publiczną

Magdalena Stachowicz , Szymon Mamrot

Abstract

In the article, the authors present four potential areas for standardization: the list of administrative procedures, uniform descriptions of the procedures, uniform document templates and models of the processes performed by the government offices. They describe the benefits of standardization and present selected actions which have been conducted to date in Poland in this regard. The authors indicate the existence of various concepts of standardization and present the consequences of their application in the case of provider-specific services, namely public administration. A detailed discussion of an innovative concept of applying unified models of processes in public administration is also worth noting.
Author Magdalena Stachowicz - Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Magdalena Stachowicz,,
-
, Szymon Mamrot (UEP)
Szymon Mamrot,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsStandardization as a Factor for Optimizing the Services Provided by Public Administration
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2015
No5
Pages67-78
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishAdministracja publiczna, Standaryzacja, Optymalizacja
Keywords in EnglishPublic administration, Standardization, Optimalization
Abstract in PolishW artykule autorzy przedstawiają cztery potencjalne obszary standaryzacji: katalog procedur administracyjnych, jednolite opisy procedur, jednolite wzory dokumentów oraz modele procesów realizowanych przez urzędy. Opisują korzyści z wprowadzenia standaryzacji oraz przedstawiają wybrane działania, jakie dotychczas były realizowane w Polsce w tym zakresie. Autorzy sygnalizują istnienie rożnych koncepcji standaryzacji i przedstawiają konsekwencje ich zastosowania w przypadku specyficznego świadczeniodawcy usług, jakim jest administracja publiczna. Na uwagę zasługuje także szczegółowe omówienie nowatorskiej koncepcji zastosowania ujednoliconych modeli procesów w administracji publicznej.
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?