Dywidenda jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce

Szymon Filipczak , Jakub Krawczyk

Abstract

Significant decrease of expected budget tax revenues in 2008 and 2009, due to economic slowdown in Poland, implied uncontrolled public budget deficit increase threat. Ministry of Finance had to face dilemma how to avoid it, taking into account market conditions. The aim of this paper is to verify whether State decided to excessively increase the level of dividends paid by state-owned companies listed on the Warsaw Stock Exchange during crises period, without taking into account interest of minority shareholders. We collected data from 2000 to 2013 to investigate whether State dividend policy was in accordance to literature accomplishments. Results of our analysis show increasing significance of dividend as a source of budget revenues. Moreover, we observed high concentration of companies that distribute their profits (in form of dividend) to State. Based on the theory review, we concluded that State does not conduct clear, long term dividend policy and does not rely on dividend payment recommendations made by companies management boards. On the other hand, we did not prove that State implemented unusual dividend policy during the crisis period
Author Szymon Filipczak (UEP)
Szymon Filipczak,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jakub Krawczyk (UEP)
Jakub Krawczyk,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsDividends as a Source of Polish Budget Revenues : Empirical Analyses Concentrated on Crisis Period
Journal seriesFINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, ISSN 1899-4822, (B 12 pkt)
Issue year2015
No1 (8)
Pages181-194
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfinanse publiczne, dywidenda, kryzys finansowy, Skarb Państwa
Keywords in EnglishPublic finance, Dividend, Financial crisis, State Treasury
Abstract in PolishCelem tej pracy jest weryfikacja hipotezy o pobraniu przez Skarb Państwa nadmiernej dywidendy z kontrolowanych przezeń spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przy ograniczonym uwzględnieniu interesu zarówno samych spółek, jak i ich mniejszościowych akcjonariuszy. Badanie obejmuje lata 2000-2013, a jego przedmiotem jest polityka dywidendowa realizowana przez Skarb Państwa wobec spółek publicznych, których jest on akcjonariuszem. Badanie polega na analizie historycznych danych dotyczących wysokości rekomendowanych przez zarządy dywidend, a także ostatecznej wysokości wypłaconych dywidend (m.in. w kontekście udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie analizowanych spółek). W pierwszej artykułu przybliżono charakterystykę obszaru badania oraz genezę problemu badawczego. W następnej części przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu. W kolejnych częściach przeanalizowano dane historyczne oraz sformułowano wnioski końcowe.
URL http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin_8-15_9-S.Filipczak_J.Krawczyk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?