Labor Market Policy in Polish Regions on the Basis of the Wielkopolska and Warmia and Mazury Regions (in the Years 2011–2016)

Wacław Jarmołowicz , Magdalena Knapińska

Abstract

While implementing economic policy, the State concentrates on four main goals related to economic stabilization referring to economic growth: a stable price level, a balance in the economic relationships with other states and the implementation of a full employment policy. Employment policy and labor market policy are crucial aspects of these actions. In the current study, attention has been paid to the very differentiation between the notions of employment policy and labor market policy, special emphasis has been placed on the latter as it directly influences the level and structure of unemployment in the national and regional economy. Another important part of the study presents particular aspects of the policy implementation against the phenomenon of unemployment in the studied regions in the period 2011–2016. The wielkopolskie voivodship and the warmińsko-mazurskie voivodship have been chosen as the study subjects. These regions significantly differ regarding their level of unemployment, but also in terms of their labor market policy implementation
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Journal seriesOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol13
No1
Pages5-18
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrynek pracy, polityka rynku pracy, polityka zatrudnienia, polityka regionalna
Keywords in Englishlabor market, labor market policy, employment policy, regional policy
Abstract in PolishPaństwo, prowadząc politykę gospodarczą, koncentruje się na realizacji czterech głównych celów związanych ze stabilizacją gospodarczą, które odnoszą się do wzrostu gospodarczego, sta- bilnego poziomu cen, równowagi w zakresie stosunków gospodarczych z zagranicą, a także po- stulatu pełnego zatrudnienia. We współczesnych gospodarkach trudno jest pojmować ten ostatni cel w sensie dosłownym, dlatego zadowalający staje się zwykle postulat możliwie wysokiego i racjonalnego poziomu zatrudnienia przy pewnym dopuszczalnym społecznie poziomie bezrobocia. Istotne miejsce w tych działaniach państwa zajmuje polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy. W opracowaniu zwrócono najpierw uwagę na ustawowe i umowne regulacje stosunków pracy, a także na samo odróżnienie pojęć „polityka zatrudnienia” i „polityka rynku pracy”, ze szczególnym uwzględnieniem tej ostatniej jako bezpośrednio oddziałującej na poziom i strukturę bezrobocia w gospodarce narodowej. Ponadto istotną częścią opracowania jest ukazanie konkretnych aspektów realizacyjnych polityki wobec zjawiska bezrobocia, prowadzonej w Polsce w latach 2011–2016.
URL http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/2018/oej_13_18_1.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?