Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce

Paweł Łopatka

Abstract

In 2015, the 40th anniversary of the cohesion policy was established by the European Union. During this period, this policy has evolved along with the changing priorities of the European Union. The main goal, however, remained unchanged–reducing disparities in the development of regions. Changes in cohesion policy have been reflected in research conducted by various groups of scientists. One of the most important problems in the literature is to determine the impact of funds on socioeconomic development. The paper, using the Theory of Gray Systems, examined the impact of funds under regional operational programs on selected variables characterizing socio-economic development. The study covered all voivodships in Poland in 2007–2013, is during the financial perspective under which the European Union allocated a total of 308 million euros for cohesion policy, of which Poland received 20%. The results of the analyses carried out in the paper are of practical nature and can be used to shape the distribution of funds from the European Union.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
Pages90-106
Publication size in sheets0.8
Book Małecka-Ziembińska Edyta (eds.): Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-66199-93-4, [978-83-66199-74-3], 160 p.
Keywords in Polishrozwój regionalny, regionalne programy operacyjne, teoria systemów szarych.
Keywords in Englishregional development, regional operational programs, Theory of Grey Systems
Abstract in Polish W 2015 roku obchodzono 40. rocznicę zainicjowania przez Unię Europejską polityki spójności. Przez ten okres polityka ta ewoluowała wraz z ze zmieniającymi się priorytetami działania Unii Europejskiej. Zasadniczy cel pozostał jednak niezmienny – zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów. Zmiany w polityce spójności znalazły odbicie w badaniach prowadzonych przez różne grupy naukowców. Jednym z istotniejszych problemów podejmowanych w literaturze jest określenie wpływu funduszy na rozwój społeczno-gospodarczy. W pracy, wykorzystując teorię systemów szarych, zbadano, jaki wpływ wywierają fundusze w ramach regionalnych programów operacyjnych na wybrane zmienne charakteryzujące rozwój społeczno- -gospodarczy. Badaniem objęto wszystkie województwa w Polsce. Analiza obejmowała lata 2007–2013. W tej perspektywie finansowej Polska otrzymała około 20% wszystkich środków przeznaczonych na politykę spójności (łącznie liczącej około 308 mln euro). Wyniki analiz przeprowadzonych w pracy mają charakter praktyczny i mogą być wykorzystane na potrzeby odpowiedniego kształtowania dystrybucji środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?