Opłata za emisję spalin jako źródło finansowania ochrony środowiska

Zuzanna Czekaj

Abstract

The purpose of article is to present fee for gases and dust emitted from the combustion of fuels in internal combustion engines as one of the sources of financing environmental protection in Poland. The article shows the range of subjective and objective fees for emissions, taking into account its registration obligations. In order to present the fee calculation method, an example for its calculation is included. Then the size of the fees for air pollution in relation to the total fees for the use of the environment is compiled. Next the fee for the use of the environment in the system of financing environmental protection in Poland is positioned.
Author Zuzanna Czekaj (UEP)
Zuzanna Czekaj,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsFee for issue of exhaust as a source of financing of environmental protection
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No437
Pages96-105
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopłata, ochrona środowiska, finansowanie ochrony środowiska
Keywords in Englishfee, environmental protection, environmental protection financing
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych jako jednego ze źródeł finansowania ochrony środowiska w Polsce. W artykule omówiono zakres podmiotowy oraz przedmiotowy opłaty za emisję spalin, z uwzględnieniem wynikających z niej obowiązków ewidencyjnych. W celu zaprezentowania sposobu kalkulacji opłaty zawarto przykład jej naliczania. Następnie zestawiono wielkość opłat za zanieczyszczanie powietrza w stosunku do łącznej wielkości opłat za korzystanie ze środowiska. W dalszej kolejności umiejscowiono opłatę za korzystanie ze środowiska w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.437.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/33420/Czekaj_Oplata_za_emisje_spalin_jako_zrodlo_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?