Siła w relacjach biznesowych

Marek Zieliński

Abstract

Creating and maintaining relationships is crucial for the business. Profiting form the relationship, however, does not occur automatically because there are many factors that determine the development of the relationship. The literature review leads to the conclusion that the key factor for understanding the buyer-supplier relationship is power and dependency. Power in relation means the ability to convince partner to act in the way, which alone would not have chosen. The consequence of power in the relationship is dependence one side from the partner and asymmetrical nature of relations. The purpose of this article is to show how a perception of power in the relationship affects the assessment of the condition of supplier-customer relationships. Results presented in this article relate to the construction industry, which is seen as an industry focused on short-term projects, which makes it difficult to build and develop relationships.
Author Marek Zieliński (WZ / KSM)
Marek Zieliński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsPower in Business Relations
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No182
Pages65-75
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrelacje, rynek B2B, siła, zależność
Abstract in PolishTworzenie i utrzymywanie relacji ma decydujące znaczenia dla prowadzenia działalności biznesowej. Czerpanie korzyści z relacji nie następuje jednak w sposób automatyczny, istnieje bowiem wiele czynników determinujących rozwój relacji. Przegląd literatury prowadzi do konkluzji, że do kluczowych czynników istotnych dla zrozumienia relacji kupiec-dostawca należy zaliczyć siłę i zależność. Siła w relacji to inaczej zdolność przekonania partnera do podjęcia działań, na które samodzielnie by się nie zdecydował. Konsekwencją występowania siły w relacjach jest jej niesymetryczny charakter oraz uzależnienie jednej ze stron od partnera. Celem artykułu jest ukazanie jak poczucie siły w relacjach wpływa na ocenę kondycji relacji dostawca-odbiorca. Prezentowane w artykule wyniki dotyczą branży budowlanej, która jest postrzegana jako branża skupiona na projektach krótkoterminowych, co utrudnia budowanie i rozwijanie relacji.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-11-25)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?