A Study on the Effectiveness of Threshold and Traffic Overflow Mechanisms in Multi-service Switching Networks with Real-time and Non-real-time Traffic

Mariusz Głąbowski , Michał Stasiak

Abstract

This article presents the results of a simulation study that examines the performance and the effectiveness of threshold mechanisms and traffic overflow mechanisms in multiservice switching networks. A threshold mechanism is used in the study to control those services that do not require data transmission in real time, i.e. the so-called elastic services. Traffic streams that are generated by these services (non-real-time traffic) can have variable transmission time dependent on available resources in the system. The traffic overflow mechanism is used, in turn, to guarantee the delivery of real-time traffic streams for which the amount of demanded resources cannot be reduced. The study confirms the effectiveness of the application of the proposed mechanisms in decreasing the call blocking probability in multi-service switching networks.
Autor Mariusz Głąbowski
Mariusz Głąbowski
-
, Michał Stasiak (WZ / KIiN)
Michał Stasiak
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Paginacja143-153
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia (red.): Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part II, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 430, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-28559-7, [978-3-319-28561-0], 244 s., DOI:10.1007/978-3-319-28561-0
Słowa kluczowe w języku angielskimmultiservice switching networks, threshold mechanism, overflow links, elastic traffic
DOIDOI:10.1007/978-3-319-28561-0
URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-28561-0.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 20-12-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 20-12-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 1
Liczba cytowań*2 (2020-10-15)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?