Economic Determinants of Milk Production in the Macro-Regions of the European Union in 2011 Compared to 2004 in the Context of Milk Quota Abolition

Marta Guth

Abstract

The aim of the paper was to identify economic determinants of milk production in the macro-regions of the European Union in 2011 compared to 2004. The focus was to investigate whether and how the factors of differentiation of the milk production in 2011 changed in relation to 2004. The research was conducted with the use of factor analysis which distinguished three factors that affected milk production of FADN dairy farms in the EU macro-regions for each year. The results were analyzed comparatively, with focus on the impact of individual characteristics on selected factors, i.e. market relations (price-cost), resources of production and the financial situation of FADN dairy farms in the EU macro-regions. Moreover, an attempt was made to determine whether Polish macro-regions can compete in milk production and whether their position improved relative to other regions in 2011 compared to 2004 in the context of opportunities and threats to the functioning of single European market after the abolition of the milk quota regime.
Author Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsEkonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej w 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2004, po likwidacji kwot mlecznych
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, ISSN 2081-0644, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (85)
Pages45-56
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprodukcja mleka, makroregiony Unii Europejskiej, analiza czynnikowa
Keywords in Englishmilk production, macro-regions of the European Union, factor analysis
Abstract in PolishOkreślono ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej w 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2004. Celem było zbadanie, czy i w jaki sposób czynniki decydujące o zróżnicowaniu rynku mleka w 2011 roku uległy zmianie, w odniesieniu do 2004 roku; wykorzystano analizę czynnikową, w ramach której wyróżniono po trzy czynniki dla każdego roku, które wpływały na produkcję mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w makroregionach Unii Europejskiej. Na potrzeby realizacji wyżej wymienionego celu dokonano analizy porównawczej wpływu poszczególnych cech na wyróżnione czynniki, tj. relacje rynkowe (cenowo-kosztowe), zasoby czynników wytwórczych i sytuację finansową gospodarstw mlecznych FADN w makroregionach Unii Europejskiej. Ponadto stwierdzono, czy polskie makroregiony są konkurencyjne wobec innych makroregionów Unii Europejskiej pod względem produkcji mleka oraz czy poprawiły swoją pozycję w 2011 roku, w odniesieniu do 2004 roku, pod względem szans i zagrożeń funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim po likwidacji kwot mlecznych.
DOIDOI:10.21005/oe.2016.85.4.05
URL http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/2/66/885.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?