Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej samorządu gminnego w Polsce

Krzysztof Łyskawa , Marcin Wojtkowiak

Abstract

Effective protection of insurance interest of local government in the field of civil liability requires consideration of the two areas of functioning: dominium and imperium. The main attribute of local government is exercising of public authority. Insurance of this area of activity requires the inclusion of pure economic loss into contract. A study conducted on 45 municipalities showed that the main areas of activity are covered by general liability insurance in most of the municipalities. In 2/3 of the examined municipalities pure economic loss resulting from official authority is covered by insurance. The insurance in most cases is based on act committed trigger, which is the best solution both from the point of view of the insured as well as the potential victim.
Author Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
, Marcin Wojtkowiak (WE / KU)
Marcin Wojtkowiak,,
- Department of Insurance
Other language title versionsGeneral Liabillity Insurance of Local Government in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol48
No4
Pages117-130
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishodpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, samorząd gminny
Abstract in PolishNiniejszy artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych obszarów aktywności samorządu gminnego oraz możliwości i faktycznie realizowanego zakresu ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z jego funkcjonowaniem. Badanie zakresu ubezpieczenia OC zostało przeprowadzone na próbie 45 gmin wielkopolskich mających ochronę ubezpieczeniową na 30 listopada 2013 r. Gminy te nabyły ochronę ubezpieczeniową w procedurze zamówienia publicznego. Ubezpieczenie obejmowało urząd gminy oraz jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze samorządu gminnego (w szczególności placówki oświatowe, zakłady komunalne, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej).
URL http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48&sectio=H&numer_artykulu=11&zeszyt=4
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?