Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski

Małgorzata Makuch

Abstract

The article shows the characteristics of the United Kingdom's prospective withdrawal from the European Union. The main objective of the work is an indication of the possible variants of the formation of Britain's relationship with the European Union after its occurrence and attempt to assess the potential consequences for the economy and the future of the relationship of the British-Polish in the context of the Brexit.
Author Małgorzata Makuch (UEP)
Małgorzata Makuch,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsProbable Britain's New Relationship with the European Union after Brexit. Perspectives of Poland
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No49/2
Pages141-152
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishBrexit, Unia Europejska, Wielka Brytania w Unii Europejskiej, opuszczenie Unii Europejskiej, proces wyjścia z Unii
Keywords in EnglishBrexit, British exit, The European Union, United Kingdom in the European Union, leaving the European Union
Abstract in PolishW artykule przedstawiono charakterystykę wyjścia kraju członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii. Poruszono głównie kwestie dotyczące aspektów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwych wariantów ukształtowania relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po jej wystąpieniu z Unii oraz próba oceny potencjalnych konsekwencji dla polskiej gospodarki i przyszłych relacji brytyjsko-polskich w świetle Brexitu.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.49/2-11
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7129/26164.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?