Racjonalność podmiotów ekonomii społecznej

Halina Zboroń

Abstract

The author refers to the problem of rationality of subjects of social economics in context of the orthodox economics. She argues that the way we understand a problem of economic choice makes it very difficult to treat social entrepreneurship as rational activity. More fruitful seemsto be to refer to James Buchanan institutional theory, which supplies convictive arguments on rational dimension of social economics.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsRationality of Social Economics Subjects
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3, Cz. 1
Pages85-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishracjonalność, ekonomia społeczna, teoria instytucjonalna
Keywords in Englishrationality, social economics, institutional theory
Abstract in PolishAutorka, odnosząc problem racjonalności podmiotów ekonomii społecznej do ortodoksyjnej koncepcji racjonalności jednostkowej, wykazuje, że dominujące (neoklasyczne) podejście do kwestii wyboru ekonomicznego uniemożliwia ujmowanie przedsiębiorczości społecznej jako działań racjonalnych. Bardziej owocne wydaje się przywołanie instytucjonalnej koncepcji Jamesa Buchanana, która stanowi przekonującą teoretyczną wykładnię dla argumentacji na rzecz racjonalnego charakteru działań ekonomii społecznej i tym samym może być wykorzystana jako jej intelektualne wzmocnienie.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?