Application of NIR Spectroscopy for Whisky Identification and Determination the Content of Ethanol

Krzysztof Wójcicki

Abstract

The aim of this paper was to distinguish whisky samples and to determine their percentage content of ethanol. Whisky samples have been subjected to NIR at a broad range of wave numbers (12500-4000 cm-1). The characteristic differences for the various whisky samples occurred in the bands at about 6793 cm-1 and in the region 4892-4491 cm-1. Principal component analysis (PCA) performed on the near infrared spectra allowed to define three distinctive groups of whisky: (1) single malt, (2) blended and (3) “commercial blends”. The regression analysis using the partial least squares (PLS) and principal component regression (PCR) methods were applied to examine the correlation between the content of ethanol in whisky and the respective spectra. Obtained models predicted the concentration in an accuracy from 0.9% to 1.3%. The results indicate that the NIR spectroscopy offers a promising approach for quality evaluation of whisky.
Author Krzysztof Wójcicki (WT / KTiAI)
Krzysztof Wójcicki,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages69-79
Publication size in sheets0.5
Book Juś Krzysztof, Jasnowska-Małecka Joanna, Bińczak Olga (eds.): Current Trends In Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, 2015, University of Economics and Business. Faculty of Commodity Sciences, ISBN 978-83-938018-8-6, 203 p.
Keywords in Polishwhisky, spektroskopia, NIR, analiza głównych składowych (PCA), analiza regresji głównych składowych (PCR), analiza najmniejszych kwadratów (PLS)
Keywords in Englishwhisky, spectroscopy, NIR, principal component analysis (PCA), principal component regression (PCR), partial least squares (PLS) regression
Abstract in PolishCelem pracy było rozróżnienie próbek whisky oraz oznaczenie w nich procentowej zawartości alkoholu etylowego. Pomiar widm absorpcji dokonano w całym zakresie NIR (12500-4000 cm-1). Zaobserwowano wyraźne różnice w kształcie pasm przy liczbie falowej 6793 cm-1 oraz w zakresie 4892-4491 cm-1. Na podstawie przeprowadzonej analizy chemometrycznej przy wykorzystaniu metody głównych składowych (PCA) wyróżniono trzy grupy whisky: (1) jęczmienne, (2) mieszanki i (3) “mieszanki komercyjne”. W celu zbadania możliwości określenia stężenia procentowego alkoholu etylowego w whisky na podstawie zmierzonych widm, przeprowadzono analizę regresji PLS i PCR. Otrzymane modele przewidywały zawartość alkoholu z dokładnością od 0,9% do 1,6%. Uzyskane wyniki świadczą, że spektroskopia w zakresie NIR może być wykorzystywana do oceny jakości whisky
URL http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161012/39c1e9573745641017/6-wojcicki-k-application-of-nir-spectroscopy.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*3 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?