Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Adam Wąsowski

Abstract

The article discusses the role of the performance bond, referring in particular to the issue of public procurement of construction works. The paper presents the two basic instruments which can secure the contract - a performance bond issued by a bank and a performance bond issued by an insurance company. The author analyzes in detail the nature and structure of these forms of protection. In the final part of the study the risk of abuse by the Employer in the application of rights resulting from these bonds is indicated. Barriers to their use as seen from the perspective of the Contractor are also mentioned.
Author Adam Wąsowski (WZ)
Adam Wąsowski,,
- Faculty of Management
Other language title versionsThe Role of the Performance Bond Issued by a Bank or an Insurance Company in the Public Procurement of Construction Works
Journal seriesPrzegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny, ISSN 2084-0403, (B 4 pkt)
Issue year2014
No3
Pages182-192
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzamówienia publiczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, roboty budowlane
Abstract in PolishArtykuł omawia rolę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odnosząc się w szczególności do problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane. W publikacji przedstawiono dwa podstawowe instrumenty mogące służyć jako zabezpieczenie - gwarancję bankową i gwarancję ubezpieczeniową. Autor analizuje szczegółowo istotę i konstrukcję tych form zabezpieczenia. W końcowej części opracowania zasygnalizowane są możliwe do wystąpienia ryzyka nadużyć ze strony zamawiającego w stosowaniu uprawnień wynikających z przedmiotowych gwarancji oraz bariery w ich stosowaniu widziane z perspektywy wykonawcy.
URL http://kpse.pl/sites/default/files/2017-12/PPES%203%202014%20MK.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 02-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 02-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?